Bandeira bonita da dinamarca segurando uma arma futura