Conceito de modelo de banner de ambientes naturais