Gato nas ruínas da antiga cidade de éfeso, turquia